LEDENLOGIN key
Bericht gepubliceerd op:
03 oktober 2017

Bericht gepubliceerd door:
LMN Dijle en Nete
(Bezoek hun website)

Terug naar het overzicht

'Huisapotheker' voor mensen met chronische aandoeningen

.

Huisapotheker vanaf 1 oktober voor chronische patiënten

Het concept van huisapotheker staat in een meerjarenkader dat minister De Block samen met apothekersorganisaties ondertekende. Via dat pact wordt de apotheker versterkt in zijn rol als zorgverlener in de eerste lijn. Apothekers zullen extra aandacht besteden aan de medicatiebegeleiding van patiënten, gezondheidsvoorlichting en -preventie, de samenwerking met de huisarts en andere betrokken zorgverleners en aan het bevorderen van de therapietrouw.

“Vandaag zijn veel apothekers in de praktijk al een soort ‘huisapotheker’, zeker voor hun chronische patiënten. Door deze term officieel te introduceren, benadrukken we die rol. Zo onderstrepen we dat het over een langdurig engagement gaat met een duurzame therapeutische relatie tussen apotheker en patiënt”, aldus Maggie De Block. In eerste instantie komt de huisapotheker er voor ambulante chronisch zieke patiënten en voor patiënten met diabetes type 2 in een voortraject diabeteszorg.

Voorwaarden voor de huisapotheker

De huisapotheker is de officina-apotheker die een chronische patiënt kiest om hem op te volgen en te begeleiden bij zijn medicatiegebruik. Ben je officina-apotheker, titularis of adjunct, dan kan je huisapotheker zijn, mits je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Elke patiënt behoort tot de doelgroep en tekent een overeenkomst met zijn huisapotheker.
  • De patiënt heeft zijn geïnformeerde toestemming gegeven om zijn gezondheidsgegevens te delen (eHealth Consent). 
  • De apotheek waar je als huisapotheker werkt, is aangesloten op het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD). 
  • Als huisapotheker engageer je je om een volledig en actueel medicatieschema af te leveren bij de ondertekening van de overeenkomst en bij iedere wijziging van de behandeling.
  • Als huisapotheker registreer je systematisch alle afgeleverde geneesmiddelen en gezondheidsproducten in het lokaal farmaceutisch dossier van de patiënt.

Elke patiënt kan een huisapotheker kiezen. Het RIZIV betaalt die dienst terug voor een ruime doelgroep, namelijk: elke ambulante patiënt aan wie het voorbije jaar in jouw apotheek 5 terugbetaalde geneesmiddelen werden afgeleverd, waarvan ten minste 1 chronisch geneesmiddel.

Overeenkomst tussen patiënt en huisapotheker

De keuze van een huisapotheker wordt vastgelegd in een overeenkomst die de patiënt eenmalig moet ondertekenen. Die overeenkomst kan stilzwijgend en levenslang verlengd worden op basis van die ene handtekening en geldt ook als toestemming voor voortgezette farmaceutische zorg, en ook als geïnformeerde toestemming voor het delen van zijn gezondheidsgegevens (eHealth Consent).

Het engagement van de huisapotheker

Als huisapotheker volg je je patiënt op en begeleid je hem bij het goed gebruik van geneesmiddelen. Je voornaamste opdracht is het up-to-date houden van het medicatieschema van je patiënten en dat beschikbaar maken voor hun zorgteam (de huisarts in de eerste plaats) en voor je patiënten zelf. In eerste instantie kan dat gewoon op papier, maar van zodra technisch mogelijk, doe je dat elektronisch via de beveiligde kanalen van eHealth.

FAQ - Veel gestelde vragen i.v.m. de huisapotheker: https://www.kava.be/faq-huisapotheker

Patiëntenfolder

Volg ons vanaf nu op Social Media

Met dank aan onze sponsors