LEDENLOGIN key
Bericht gepubliceerd op:
16 november 2017

Bericht gepubliceerd door:
HAK Dijle en Netevallei
(Bezoek hun website)

Terug naar het overzicht

Start CAW Crisisteam

Wollemarkt 28 te 2800 Mechelen

Een 10 tal dagen geleden werd het einde van het CIC en de start van 2 nieuwe deelwerkingen aangekondigd : het CAW Crisisteam en de Acute Opvang.

In dit bericht  bevestigen wij dat het CAW Crisisteam vanaf heden, 6 november, operationeel is.

Zij zijn rechtstreeks te contacteren, ofwel telefonisch (015/695.695.) ofwel fysiek (Wollemarkt 28), zowel door verwijzers als door cliënten en hun omgeving. De fysieke bereikbaarheid is beperkt tot weekdagen tussen 8u en 22u. U kan elke crisis aanmelden waarbij de cliënt +18j is.

Het CAW, en met name het Crisisteam, wenst met verwijzers tot een vruchtbaar samenspel te komen, zodat eerstelijns crisissen op een snelle, adequate en vooral cliëntvriendelijke wijze worden aangepakt. Het Crisisteam zal u als verwijzer maximaal op de hoogte houden of “aan boord” houden, zodat continuïteit en vervolghulp kunnen verzekerd worden.

Er zal onder meer worden ingezet op mobiliteit : het crisisteam biedt mobiele interventies aan in de ganse zorgregio’s Boom Mechelen Lier, en dit op weekdagen, de ene dag ’s ochtends en ’s namiddags ,de volgende dag ’s namiddags en ‘s avonds.  Daardoor kunnen casussen in een vroeg stadium en in het milieu van de cliënt worden aangepakt. Zo nodig kan ook een gesprek bij de verwijzer plaatsvinden.

Meldt een cliënt of een verwijzer een crisis aan tijdens een weekeinde of tijdens de nacht, dan zal getaxeerd worden of de casus al dan niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag. Indien nodig, bij hoogdringendheid, kan ook dan desnoods een opvang georganiseerd of een eerste crisisgesprek plaatsvinden, in afwachting dat het Crisisteam ermee aan de slag gaat.

Doelgroep

Alle crisissen kunnen aangemeld worden via de module crisismeldpunt, echter, psychiatrische crisissen worden naar 2e of 3e lijns crisishulp verwezen (CGG, Mobiel Crisisteam Emergo, PAAZ, Psychiatrie,…)

In de modules crisisinterventie en crisisopvang worden enkel de 1e lijns crisissen opgenomen : bv. relationele, situationele of ontwikkelingscrisissen

Enkele voorbeelden :

Crisis in relatie tussen partners of tussen ouders en jongvolwassenen, al dan niet gepaard gaande met geweld, al dan niet gepaard gaande met uithuiszetting

Slachtoffers brand of andere plotse gebeurtenis

Personen met suïcidegedachten

Leeftijd

de referentiepersoon dient +18j te zijn. Geen bovengrens.

Regio

Het crisisteam is actief en gaat mobiel in de ganse zorgregio ‘s Boom Mechelen Lier

Termijn

De crisishulpverlening  kan maximaal een maand duren

Een eventuele crisisopvang is beperkt tot 10 dagen

Geboden hulp

24u/24u aanmelding mogelijk, zowel door cliënt, hulpverlener als omgeving

Principe van de subsidiariteit : inzet van de minst ingrijpende hulp

Mobiele en ambulante crisisinterventie. 1e gesprek wordt zo mogelijk steeds mobiel aangeboden

Snel inzetbaar, structurerend, kortdurend, intensief.

Crisis wordt gezien als een keerpunt, een kans, een hefboom naar beweging, verandering

Doel is niet om alle problemen op te lossen, wel om prioriteiten te stellen en de cliënt los te laten van zodra de problemen voldoende onder controle zijn

Verwijzers en omgeving worden maximaal betrokken, o.a. om continuïteit te verzekeren en netwerk ondersteunend te werken

Crisisopvang : enkel in het kader van of in afwachting van een crisisinterventie, dus geen louter dakloze cliënten. Deze laatsten worden naar de Acute Opvang verwezen.

Hoe aanmelden/meer info

Telefonisch, 24u op 24u via het algemeen telefoonnummer van het CAW Boom Mechelen Lier : 015/695.695. Fysiek op weekdagen tussen 8u en 22u door zowel de cliënt, een hulpverlener als iemand uit de omgeving : Wollemarkt 28, 2800 Mechelen.

Crisisteam :

Geen crisis : verwijzen naar meer gepast hulp

Crisis die door bestaande hulpverlening kan worden opgenomen : terugspelen, ondersteunen met consulten

Crisis 2e of 3e lijn : verwijzen naar CGG, Mobiel Crisisteam Emergo, PAAZ, Psychiatrie,…

1e lijnscrisis die niet door bestaande hulpverlening kan worden opgenomen : inzet module crisisinterventie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons vanaf nu op Social Media

Met dank aan onze sponsors