LEDENLOGIN key
Bericht gepubliceerd op:
19 maart 2018

Bericht gepubliceerd door:
LMN Dijle en Nete
(Bezoek hun website)

Terug naar het overzicht

Kind en Gezin komt vanaf nu voor de geboorte op bezoek

.

Kind en Gezin mijdt voortaan de kraamkliniek en komt al op het einde van de zwangerschap op bezoek bij de toekomstige ouders. 

Kind en Gezin heeft beslist om komaf te maken met het kraambezoek in het ziekenhuis. Meteen het einde van een traditie die al zeker zestig jaar bestaat. De eerste uitleg krijgen ouders voortaan op het einde van de zwangerschap – tijdens het derde trimester – bij hen thuis of in het consultatiebureau in de buurt. Het gaat om de eerste info over voeding, verzorging of wiegendood. 

Waarom?

Uit een bevraging blijkt dat ouders het bezoek in de kraamkliniek niet de ideale kennismaking met Kind en Gezin en bijhorende dienstverlening vinden. Ouders willen een persoonlijk contact met de persoon met wie ze gedurende hun volledig traject bij Kind en Gezin een band blijven behouden. Een tweede factor is de evolutie naar een steeds korter wordend kraamverblijf postpartum. De focus komt meer op het realiseren van kwaliteitsvolle perinatale zorg. Door voor de geboorte al kennis te maken met het gezin, kan Kind en Gezin de ondersteunde rol in de perinatale zorg beter opnemen.  Ten derde ontmoeten de Kind en Gezin-verpleegkundigen steeds vaker vluchtelingen, nieuwkomers, mensen met een migratieachtergrond… die niet vertrouwd zijn met het universele en gratis dienstverleningsaanbod van de preventieve gezinsondersteuning. Vaak wordt dit nog bemoeilijkt door de taalkloof.  

Hoe verloopt deze eerste kennismaking?

Tijdens de eerste kennismaking met ouders luisteren de verpleegkundigen en gezinsondersteuners naar de ervaringen, onzekerheden en vragen van ouders over hun toekomstig kind en hun leefsituatie, … Op basis hiervan helpen ze hen verder met informatie, praktische tips, adviezen en ondersteuning. Uiteraard kan de dienstverlening er voor elk gezin anders uitzien. Voor sommige gezinnen volstaat één basiscontact, andere gezinnen worden frequenter ondersteund. 

Dit gesprek is het eerste contact en meteen ook de start van het traject met ouders en kinderen, na de geboorte. De Kind en Gezin -verpleegkundigen hebben niet de bedoeling de zwangerschap medisch te ondersteunen. Hiervoor zullen ze steeds doorverwijzen naar de arts of vroedvrouw.

Deze maand zullen de laatste mama’s nog een bezoekje krijgen in de kraamkliniek, maar daarna is het definitief voorbij. Wie een bezoekje wil tijdens de zwangerschap moet dat nu nog aanvragen via de website – of dat via de gynaecoloog regelen – maar vanaf 2019 krijgt Kind en Gezin automatisch de gegevens van zwangere vrouwen via de kinderbijslagfondsen. Dan zullen de ondersteuners zelf contact opnemen om eventueel een afspraak te maken.

 

Volg ons vanaf nu op Social Media

Met dank aan onze sponsors