LEDENLOGIN key

25 november 2021
vanaf 08:30

AUDITORIUMLIPPENS-KONINKLIJKEBIBLIOTHEEK-KEIZERSLAAN2-1000BRUSSEL

Deze activiteit werd ingevuld door
HAK Dijle en Netevallei


Terug naar het overzicht

consensusconference RIZIV
Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen


Let op! Deze activiteit is reeds afgelopen.

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen nodigt uvan 
harteuitopdeconsensusvergadering*rondhetthema“Hetrationeelgebruikvanantipsychotica 
buitenernstigepsychiatrischeaandoeningen”. 

Deze consensusvergadering vindt plaats op donderdag 25 november 2021, start om 8.30 uen 
eindigtrond16.45u.Hetprogrammavolgtalsbijlage. 
Ukunt zich inschrijven door ons uw volledig ingevuld inschrijvingsformulier te bezorgen voor 11 
november 2021. Dat inschrijvingsformulier is op aanvraag te verkrijgen bij ons secretariaat: 

consensus@riziv-inami.fgov.be 

Uw inschrijving wordt pas definitief nadat u van ons een bevestiging (via e-mail) hebt ontvangen. 
 

Volg ons vanaf nu op Social Media

Met dank aan onze sponsors